اخبار لرستانویژه ها

تکمیل ظرفیت بیمارستان‌ها و اعلام شرایط فوق العاده کرونا در لرستان

روزهای بروجرد- استاندار لرستان گفت: وضعیت شیوع کرونا و مرگ بر اثر این ویروس در استان به حالت فوق العاده خطرناک رسیده و ظرفیت تخت‌های بیمارستانی نیز تکمیل شده است.

سیدموسی خادمی روز شنبه در حاشیه جلسه ویدئو کنفرانس ستاد ملی مدیریت کرونا با اعلام وضعیت فوق العاده خطر برای استان افزود: از شهروندان درخواست می شود بجز برای موارد ضروری از منزل خارج نشوند.

وی ادامه داد: بنا بر آمارهای اعلام شده، لرستان در ردیف استان هایی است که به لحاظ شیوع و مرگ بر اثر کرونا در وضعیت فوق العاده قرار دارد و شرایط کنونی ایجاب می کند مردم نسبت به پرهیز از حضور در تجمعات، استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

استاندار لرستان تصریح کرد: با توجه به وضعیت فوق العاده استان، امشب ستاد استانی مدیریت کرونا با حضور مدیران دستگاه های اجرایی برگزار خواهد شد و تصمیمات اتخاذ شده در این ستاد اطلاع رسانی می گردد.

خادمی گفت: به علت افزایش تعداد مبتلایان به کرونا، ظرفیت بیمارستان ها و تخت مراقبت های ویژه ( آی سی یو) تقریبا تکمیل شده و با توجه به نبود زیرساخت ها، استفاده از ظرفیت بیمارستان های نیروهای مسلح در استان نیز مقدور نمی باشد بنابراین چاره ای جز رعایت دستورالعمل ها و نکات بهداشتی توسط مردم نیست.

وی افزود: باوجود تلاش هایی که چند ماه اخیر صورت گرفت و حدود ۷۰ تخت آی سی یو برای کمک به بیماران کرونایی به لرستان اختصاص یافت، اما به دلیل محدودیت ها نمی توان بیشتر از این میزان به ظرفیت فعلی استان اضافه کرد.

استاندار لرستان باتاکید بر لزوم همکاری مردم برای عبور از شرایط فعلی گفت: با توجه به افزایش تعداد مبتلایان به کرونا، شهروندان سعی کنند بجز در موارد ضروری از منزل خارج نشوند.

حدود ۶۰۰ تخت بیمارستانی به بیماران کرونایی لرستان اختصاص دارد که از این تعداد ۱۳۰ تخت برای بیماران نیازمند مراقبت های ویژه تجهیز شده است.

 استاندار لرستان گفت: وضعیت شیوع کرونا و مرگ بر اثر این ویروس در استان به حالت فوق العاده خطرناک رسیده و ظرفیت تخت‌های بیمارستانی نیز تکمیل شده است.

به گزارش ایرنا سیدموسی خادمی روز شنبه در حاشیه جلسه ویدئو کنفرانس ستاد ملی مدیریت کرونا با اعلام وضعیت فوق العاده خطر برای استان افزود: از شهروندان درخواست می شود بجز برای موارد ضروری از منزل خارج نشوند.

وی ادامه داد: بنا بر آمارهای اعلام شده، لرستان در ردیف استان هایی است که به لحاظ شیوع و مرگ بر اثر کرونا در وضعیت فوق العاده قرار دارد و شرایط کنونی ایجاب می کند مردم نسبت به پرهیز از حضور در تجمعات، استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

استاندار لرستان تصریح کرد: با توجه به وضعیت فوق العاده استان، امشب ستاد استانی مدیریت کرونا با حضور مدیران دستگاه های اجرایی برگزار خواهد شد و تصمیمات اتخاذ شده در این ستاد اطلاع رسانی می گردد.

خادمی گفت: به علت افزایش تعداد مبتلایان به کرونا، ظرفیت بیمارستان ها و تخت مراقبت های ویژه ( آی سی یو) تقریبا تکمیل شده و با توجه به نبود زیرساخت ها، استفاده از ظرفیت بیمارستان های نیروهای مسلح در استان نیز مقدور نمی باشد بنابراین چاره ای جز رعایت دستورالعمل ها و نکات بهداشتی توسط مردم نیست.

وی افزود: باوجود تلاش هایی که چند ماه اخیر صورت گرفت و حدود ۷۰ تخت آی سی یو برای کمک به بیماران کرونایی به لرستان اختصاص یافت، اما به دلیل محدودیت ها نمی توان بیشتر از این میزان به ظرفیت فعلی استان اضافه کرد.

استاندار لرستان باتاکید بر لزوم همکاری مردم برای عبور از شرایط فعلی گفت: با توجه به افزایش تعداد مبتلایان به کرونا، شهروندان سعی کنند بجز در موارد ضروری از منزل خارج نشوند.

حدود ۶۰۰ تخت بیمارستانی به بیماران کرونایی لرستان اختصاص دارد که از این تعداد ۱۳۰ تخت برای بیماران نیازمند مراقبت های ویژه تجهیز شده است.

 استاندار لرستان گفت: وضعیت شیوع کرونا و مرگ بر اثر این ویروس در استان به حالت فوق العاده خطرناک رسیده و ظرفیت تخت‌های بیمارستانی نیز تکمیل شده است.

به گزارش ایرنا سیدموسی خادمی روز شنبه در حاشیه جلسه ویدئو کنفرانس ستاد ملی مدیریت کرونا با اعلام وضعیت فوق العاده خطر برای استان افزود: از شهروندان درخواست می شود بجز برای موارد ضروری از منزل خارج نشوند.

وی ادامه داد: بنا بر آمارهای اعلام شده، لرستان در ردیف استان هایی است که به لحاظ شیوع و مرگ بر اثر کرونا در وضعیت فوق العاده قرار دارد و شرایط کنونی ایجاب می کند مردم نسبت به پرهیز از حضور در تجمعات، استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

استاندار لرستان تصریح کرد: با توجه به وضعیت فوق العاده استان، امشب ستاد استانی مدیریت کرونا با حضور مدیران دستگاه های اجرایی برگزار خواهد شد و تصمیمات اتخاذ شده در این ستاد اطلاع رسانی می گردد.

خادمی گفت: به علت افزایش تعداد مبتلایان به کرونا، ظرفیت بیمارستان ها و تخت مراقبت های ویژه ( آی سی یو) تقریبا تکمیل شده و با توجه به نبود زیرساخت ها، استفاده از ظرفیت بیمارستان های نیروهای مسلح در استان نیز مقدور نمی باشد بنابراین چاره ای جز رعایت دستورالعمل ها و نکات بهداشتی توسط مردم نیست.

وی افزود: باوجود تلاش هایی که چند ماه اخیر صورت گرفت و حدود ۷۰ تخت آی سی یو برای کمک به بیماران کرونایی به لرستان اختصاص یافت، اما به دلیل محدودیت ها نمی توان بیشتر از این میزان به ظرفیت فعلی استان اضافه کرد.

استاندار لرستان باتاکید بر لزوم همکاری مردم برای عبور از شرایط فعلی گفت: با توجه به افزایش تعداد مبتلایان به کرونا، شهروندان سعی کنند بجز در موارد ضروری از منزل خارج نشوند.

حدود ۶۰۰ تخت بیمارستانی به بیماران کرونایی لرستان اختصاص دارد که از این تعداد ۱۳۰ تخت برای بیماران نیازمند مراقبت های ویژه تجهیز شده است.

 استاندار لرستان گفت: وضعیت شیوع کرونا و مرگ بر اثر این ویروس در استان به حالت فوق العاده خطرناک رسیده و ظرفیت تخت‌های بیمارستانی نیز تکمیل شده است.

به گزارش ایرنا سیدموسی خادمی روز شنبه در حاشیه جلسه ویدئو کنفرانس ستاد ملی مدیریت کرونا با اعلام وضعیت فوق العاده خطر برای استان افزود: از شهروندان درخواست می شود بجز برای موارد ضروری از منزل خارج نشوند.

وی ادامه داد: بنا بر آمارهای اعلام شده، لرستان در ردیف استان هایی است که به لحاظ شیوع و مرگ بر اثر کرونا در وضعیت فوق العاده قرار دارد و شرایط کنونی ایجاب می کند مردم نسبت به پرهیز از حضور در تجمعات، استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

استاندار لرستان تصریح کرد: با توجه به وضعیت فوق العاده استان، امشب ستاد استانی مدیریت کرونا با حضور مدیران دستگاه های اجرایی برگزار خواهد شد و تصمیمات اتخاذ شده در این ستاد اطلاع رسانی می گردد.

خادمی گفت: به علت افزایش تعداد مبتلایان به کرونا، ظرفیت بیمارستان ها و تخت مراقبت های ویژه ( آی سی یو) تقریبا تکمیل شده و با توجه به نبود زیرساخت ها، استفاده از ظرفیت بیمارستان های نیروهای مسلح در استان نیز مقدور نمی باشد بنابراین چاره ای جز رعایت دستورالعمل ها و نکات بهداشتی توسط مردم نیست.

وی افزود: باوجود تلاش هایی که چند ماه اخیر صورت گرفت و حدود ۷۰ تخت آی سی یو برای کمک به بیماران کرونایی به لرستان اختصاص یافت، اما به دلیل محدودیت ها نمی توان بیشتر از این میزان به ظرفیت فعلی استان اضافه کرد.

استاندار لرستان باتاکید بر لزوم همکاری مردم برای عبور از شرایط فعلی گفت: با توجه به افزایش تعداد مبتلایان به کرونا، شهروندان سعی کنند بجز در موارد ضروری از منزل خارج نشوند. 

حدود ۶۰۰ تخت بیمارستانی به بیماران کرونایی لرستان اختصاص دارد که از این تعداد ۱۳۰ تخت برای بیماران نیازمند مراقبت های ویژه تجهیز شده است.

تگ ها

مقالات مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مطلب هم پیشنهاد میشود

Close
Close