اخبار بروجرد

راهپیمایی نمازگزاران بروجرد در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران

روزهای بروجرد- نمازگزاران بروجردی در حمایت از نظلم مقدس جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران راهپیمایی کردند.(عکس: علیرضا سلیمانی)

 • راهپیمایی نمازگزاران بروجرد در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران
 • راهپیمایی نمازگزاران بروجرد در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران
 • راهپیمایی نمازگزاران بروجرد در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران
 • راهپیمایی نمازگزاران بروجرد در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران
 • راهپیمایی نمازگزاران بروجرد در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران
 • راهپیمایی نمازگزاران بروجرد در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران
 • راهپیمایی نمازگزاران بروجرد در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران
 • راهپیمایی نمازگزاران بروجرد در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران
 • راهپیمایی نمازگزاران بروجرد در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران
 • راهپیمایی نمازگزاران بروجرد در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران
 • راهپیمایی نمازگزاران بروجرد در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران
 • راهپیمایی نمازگزاران بروجرد در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران
 • راهپیمایی نمازگزاران بروجرد در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران
 • راهپیمایی نمازگزاران بروجرد در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران
 • راهپیمایی نمازگزاران بروجرد در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران
تگ ها

مقالات مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Close