اخبار بروجرد

آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا

روزهای بروجرد-  آتش زدن خیمه های در پایان ایین عزاداری روز عاشورا هرساله در اشترینان برگزار می شود.(عکس: علیرضا سلیمانی)

 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
 • آتش زدن نمادین خیمه ها و عزاداری مردم اشترینان در ظهر عاشورا
تگ ها

مقالات مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Close