اخبار ایران

وزیر کشور: مردم‌سالاری جمهوری اسلامی هیچ ربطی به دموکراسی غربی ندارد

روزهای بروجرد– وزیر کشور گفت: کسانی که تخم مرغ‌های خود را در سبد آمریکا می‌گذارند، به پیشرفت کشور اعتقادی ندارد.

به گزارش ایسنا، احمد وحیدی روز دوشنبه ۳۰ خرداد در همایش «حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت» اظهار کرد: گفتمان‌ها پیش از اینکه خلق شوند، کشف می‌شوند، گفتمان‌ها دارای زمان و مکان هستند.

وی افزود: عدالت، ارزش ذاتی است. مردمی بودن هم در اسلام یک ارزش ذاتی است. مردم‌سالاری ما در جمهوری اسلامی هیچ ربطی به دموکراسی غربی ندارد و فلسفه این دو با هم متفاوت است. عدالت و مردمی بودن، گفتمانی محدود به زمان نیست و فراتر از زمان و مکان است و باید نگاه عمیق تری به آن داشت.

وحیدی خاطرنشان کرد: سوال این است که عدالت و مردمی بودن را باید در چه مفهومی قالب‌بندی کنیم؟ تعریف و مصداق عدالت و مردمی بودن خیلی مهم است. شرکت در انتخابات یکی از مصادیق مردمی بودن است، اما همه تعریف مردمی بودن یعنی مشارکت سیاسی؟ من معتقدم باید عدالت و مردمی بودن را در قالب مفهوم پیشرفت تعریف کنیم تا برای تحقق آن بسترسازی و کشش ایجاد شود.

وزیر کشور با بیان اینکه مفهوم پیشرفت مبانی نظری و عملی دارد، افزود: پیشرفت به بدنه اجتماعی نیاز دارد. این جریان از کسانی هستند که به توان داخلی برای پیشرفت کشور اعتقاد دارند. آن‌ها باید به خود اعتماد داشته و به دشمن یعنی آمریکا اعتماد نداشته باشد. کسانی که تخم مرغ‌های خود را در سبد آمریکا می‌گذارند، به پیشرفت کشور اعتقادی ندارد. کسی که با آمریکا مرزبندی نداشته باشد، به دنبال پیشرفت کشور نیست.

وی خاطرنشان کرد: جریان پیشرفت بر مبنای علم و دانش شکل گرفته است و کسانی که در پارک‌های فناوری فعالیت می‌کنند، به پیشرفت کشور اعتقاد دارند و با دشمن مرزبندی دارند، اما در داخل کشور پراکنده بوده و به یک جریان اجتماعی با تجلی سیاسی تبدیل نشده‌اند. برخی جریان‌های سیاسی در داخل کشور دنبال رهاسازی کشور در برابر غرب است بنابراین آن‌ها نمی‌توانند رسالتی برای کشور ما تبیین کنند. پیام غرب مگر چیزی جز ناتو، توپ و جنگ در افغانستان و اوکراین و سایر مناطق است؟ رهاسازی کشور در برابر غرب چه دستاوردی برای کشور دارد؟ ما باید در داخل کشور الگوی پیشرفت خود را تبیین کنیم.

وحیدی ادامه داد: در زمینه آوردن مردم به صحنه دچار ایستایی شدیم و دولت هر روز سنگین‌تر شد و انتظارات زیادی از دولت شکل گرفت. در حالیکه دولت را باید به مردم واگذار کنیم. اشتباه است که همه جنبه‌های حکمرانی را به دولت واگذار کنیم. تمرکزگرایی اشتباه است. گاهی برای تغییر نام یک روستا باید در هیات دولت تصمیم گرفته شود، اما دولت سیزدهم قصد دارد این روند را تغییر دهد و استاندارمحور کشور را اداره کند و حکمرانی را به مناطق ببرد تا از تمرکزگرایی فاصله بگیرد و سطوح حکمرانی را از مرکز به سطوح پایین‌تر و به سطح مردم ببرد.

وزیر کشور گفت: شخصیت رییس‌جمهور، مردمی است. دولت هم در این مسیر گام‌های خوبی برداشته است. رییس جمهور دو مشخصه مردمی بودن و جمهوریت را دارد و میتواند حامل این دو مفهوم بوده و آن را محقق کند البته جریان‌های اجتماعی و علمی هم باید پای کار بیایند. مثلاً جریان دانشی باید پاسخ دهد که حذف ارز ترجیحی چه منافعی برای کشور دارد. دستیابی به پیشرفت، تحقق عدالت و جمهوریت با شکل گیری جریان اجتماعی که اعتقاد به ظرفیت دانشی داخل و بی اعتمادی به غرب دارد، حاصل می‌شود.

 

تگ ها

مقالات مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مطلب هم پیشنهاد میشود

Close
Close