اخبار بروجرد

رزمایش الی بیت المقدس بسیج در بروجرد

روزهای بروجرد– دوازدهمین رزمایش الی بیت المقدس در منطقه عمومی شهرستان بروجرد با حضور پنج گردان از بسیجیان اجرا شد. (عکاس: علیرضا سلیمانی)

 • رزمایش الی بیت المقدس بسیج در منطقه عمومی بروجرد
 • رزمایش الی بیت المقدس بسیج در منطقه عمومی بروجرد
 • رزمایش الی بیت المقدس بسیج در منطقه عمومی بروجرد
 • رزمایش الی بیت المقدس بسیج در منطقه عمومی بروجرد
 • رزمایش الی بیت المقدس بسیج در منطقه عمومی بروجرد
 • رزمایش الی بیت المقدس بسیج در منطقه عمومی بروجرد
 • رزمایش الی بیت المقدس بسیج در منطقه عمومی بروجرد
 • رزمایش الی بیت المقدس بسیج در منطقه عمومی بروجرد
 • رزمایش الی بیت المقدس بسیج در منطقه عمومی بروجرد
 • رزمایش الی بیت المقدس بسیج در منطقه عمومی بروجرد
 • رزمایش الی بیت المقدس بسیج در منطقه عمومی بروجرد
 • رزمایش الی بیت المقدس بسیج در منطقه عمومی بروجرد
 • رزمایش الی بیت المقدس بسیج در منطقه عمومی بروجرد
 • رزمایش الی بیت المقدس بسیج در منطقه عمومی بروجرد
 • رزمایش الی بیت المقدس بسیج در منطقه عمومی بروجرد
 • رزمایش الی بیت المقدس بسیج در منطقه عمومی بروجرد

 

تگ ها

مقالات مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مطلب هم پیشنهاد میشود

Close
Close