اخبار ایران

یک شبانه با تخت‌جمشید/ شکوه پارسی در یک معماری جهانی (عکس)

روزهای بروجرد- تخت‌جمشید نه تنها یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران است که به عنوان یکی از عجایب معماری در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌است. دیدن این معماری شگفت‌انگیز در شب لطف دیگری دارد که در این عکس‌ها تلاش شده تا بخشی از آن شگفتی‌ها نشان داده شود.

عکس‌ها از حسن ظهوری(عصر ایران)

(دروازه ملل (ورودی تخت‌جمشید

دروازه ملل (ورودی تخت‌جمشید)

ورودی کاخ صد دروازه

ورودی کاخ صد دروازه

ورودی کاخ صد دروازه

ورودی کاخ صد دروازه

یکی از ستون‌ها تخت‌جشمید

یکی از ستون‌ها تخت‌جشمید

کاخ صد دروازه

کاخ صد دروازه

کاخ صد دروازه

کاخ صد دروازه

یکی از دروازه‌‌های تخت‌جمشید

یکی از دروازه‌‌های تخت‌جمشید

پایه ستون در تخت‌جمشید

پایه ستون در تخت‌جمشید

یکی از کاخ‌های تخت‌جمشید

یکی از کاخ‌های تخت‌جمشید

دروازه ورودی صد دروازه

دروازه ورودی صد  دروازه

یکی از کاخ‌های تخت‌جمشید

یکی از کاخ‌های تخت‌جمشید

نقوش تخت‌جمشید در سردر دروازه

نقوش تخت‌جمشید در سردر دروازه

یکی از دروازه‌های تخت‌جمشید با نماد سر گاو

یکی از دروازه‌های تخت‌جمشید با نماد سر گاو

یکی از دروازه‌های تخت‌جمشید با نماد سر گاو

یکی از دروازه‌های تخت‌جمشید با نماد سر گاو

پلکان آپادانا

پلکان آپادانا

نقش شیر و گاو در پلکان آپادانا

نقش شیر و گاو در پلکان آپادانا

پلکان آپادانا

پلکان آپادانا

پلکان آپادانا

پلکان آپادانا

نقش برجسته‌های پلکان آپادانا

نقش برجسته‌های پلکان آپادانا

نقش برجسته‌های پلکان آپادانا

نقش برجسته‌های پلکان آپادانا

کاخ تچر (کاخ اختصاصی داریوش اول)

کاخ تچر (کاخ اختصاصی داریوش اول)

کاخ تچر (کاخ اختصاصی داریوش اول)

کاخ تچر (کاخ اختصاصی داریوش اول)

ستون‌های بلند کاخ آپادانا (ارتفاع این ستون‌ها به ۲۴ متر می‌رسیده‌است)

ستون‌های بلند کاخ آپادانا (ارتفاع این ستون‌ها به ۲۴ متر می‌رسیده‌است)

کاخ تچر (کاخ اختصاصی داریوش اول)

کاخ تچر (کاخ اختصاصی داریوش اول)

ستون‌های بلند کاخ آپادانا (ارتفاع این ستون‌ها به ۲۴ متر می‌رسیده‌است)

ستون‌های بلند کاخ آپادانا (ارتفاع این ستون‌ها به ۲۴ متر می‌رسیده‌است)

ستون‌های بلند کاخ آپادانا (ارتفاع این ستون‌ها به ۲۴ متر می‌رسیده‌است)

ستون‌های بلند کاخ آپادانا (ارتفاع این ستون‌ها به ۲۴ متر می‌رسیده‌است)

تگ ها

مقالات مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Close