اخبار بروجردتاریخ

برگی جالب و خواندنی از اسناد تاریخ معاصر بروجرد

مصوبه انجمن (شورای) شهر بروجرد برای اختصاص یافتن دریافتی اعضای انجمن به امور عمرانی شهر!

محمد گودرزی(الف.فرهیخته)- تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ شورایی به انتخاب مردم هر شهر تشکیل می شد که «انجمن شهر» نام داشت.

این انجمن –کم و بیش- همان وظایف و اختیاراتی را بر عهده داشت که امروزه شوراهای اسلامی شهرها متکلف انجام آنها هستند. انتخابات «انجمن شهر» هر چهار سال یک مرتبه برپا می شد. آنها وظیفه داشتند جلسات خود را علنی و در حضور تماشاچی تشکیل دهند و صورت مذاکرات خود را در دفتری ثبت نمایند.

بر اثر حوادث مربوط به انقلاب اسلامی بخش مهمی از اسناد و مدارک مربوط به دوره های مختلف «انجمن شهر» بروجرد از بین رفت.

از این میان «دفتر صورت جلسات انجمن شهر بروجرد» در فاصله زمانی ۸ آبان ۱۳۴۷ تا ۱۹ فروردین ۱۳۴۹ به شکل معجزه آسایی از گزند آسیب ها سالم مانده و به هر تقدیر، در اختیار نگارنده قرار گرفته است. آنچه در پی می آید گزیده ای است از اوراق این دفتر، که تأمل در آن به ویژه برای اهالی بروجرد سودمندی های خاص خود را دارد.

در نهمین جلسه «انجمن شهر» بروجرد به تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۴۹ پیشنهادی از سوی اکثریت اعضای انجمن طرح و تصویب شد که به موجب آن، مصوب شد که اعضای انجمن (شورای) شهر وجوه دریافتی از شهرداری بابت شرکت در جلسات انجمن را صرف امور عمرانی شهر کنند.

متن پیشنهاد به این شرح بود:

طرح پیشنهادی اعضای انجمن:
ریاست محترم انجمن شهر، بطوری که استحضار دارند مقرر است طبق ماده ۳۷ قانون، اعضای انجمن شهر بابت هر جلسه، مبلغی (که در ماه نباید بیش از چهار جلسه باشد) از شهرداری دریافت دارند. با توجه به اوضاع نامطلوب شهرداری، [اعضای انجمن] وصول چنین وجهی به نفع خود را شایسته نمی داند.

امضاءکنندگان زیر پیشنهاد می نمائیم که حسابی به نام انجمن شهر در بانک ملی افتتاح و شهرداری در پایان هر ماه مبلغ حق جلسه را عیناً به حساب مذبور واریز [کند] و در پایان دوره انجمن، مبلغ جمع آوری شده را به مصرف پُل سازی و یا ساختمانِ دبستان و یا هر اقدام عمرانی و عام المنفعه دیگر که صلاح می داند برساند.

خواهشمند است مراتب را در جلسه رسمی مطرح تا در صورت مقتضی مورد تصویب قرار گیرد. [امضاء کنندگان پیشنهاد] عباس بیرجندی، محمدرضا حافظی، جواد هوشنگی، محمدولی معظمی گودرزی، مجتبی حسنی طباطبایی، علی مطیعی، محمدعلی هدایتی، محمد فولادی.

طرح پیشنهادی فوق با هشت رأی مثبت و یک رأی مخالف (آقای ابوالمجد رازانی) تصویب گردید.

تگ ها

مقالات مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مطلب هم پیشنهاد میشود

Close
Close