اخبار بروجرد

بیمارستان کوثر بروجرد ظرف یک سال آینده به بهره برداری می رسد

روزهای بروجرد- مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه دو پروژه بزرگ در استان لرستان در دست ساخت است، اظهار داشت: توسعه بیمارستان کوثر بروجرد از طرح های در دست اقدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان لرستان است.

به گزارش شبستان «امین بهاروند» با بیان اینکه پروژه اجرایی این بیمارستان با ۳۱ تخت از سال ۱۳۶۷ آغاز شده است، ابرازکرد: در طرح توسعه بیمارستان کوثر بروجرد به ۱۰۰ تخت بیمارستانی ارتقاء می یابد.

بهاروند با بیان اینکه کار توسعه این بیمارستان حدود ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: این بیمارستان با تمام امکانات روز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: امید می رود این پروژه بیمارستانی ظرف یک سال آینده تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان لرستان: ۵۱ درصد جمعیت بروجرد تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که اجرای طرح توسعه گامی در جهت ارائه خدمات به بیمه شدگان است.

وی در ادامه ابراز کرد: سازمان تامین اجتماعی سازمانی درآمد هزینه ای است و براساس درآمد خدمات را تنظیم می کند و اعتبار و بودجه دولتی ندارد.

مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان افزود: ایجاد مراکز درمانی ملکی وابسته به تعداد بیمه شدگان است و براساس نرم تعریف شده در این زمینه نسبت به راه اندازی درمانگاه و یا بیمارستان اقدام می شود.

مرکز درمانی تامین اجتماعی در شهرستان الشتر راه اندازی می شود

وی بیان کرد: در سطح استان لرستان شهرستانی که تعداد بیمه شدگان آن به این نرم رسیده باشد وجود ندارد و تمام شهرستان ها و شهرهای دارای تعداد بیمه شده برابر با نرم مورد نظر سازمان تامین اجتماعی مراکز ملکی راه اندازی شده است.

بهاروند خاطرنشان کرد: تعداد بیمه شدگان شهرستان سلسله نزدیک به ۱۸ هزار نفر است که به رغم کم بودن حدود دو هزار نفر نسبت به نرم مورد نظر، به دنبال راه اندازی مرکز درمانگاه هستیم.

مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان اظهار کرد: کارهای اولیه برای راه اندازی درمانگاه در شهرستان سلسله انجام شده است و جانمایی شده است و هم اکنون اقدامات خوبی در راستای راه اندازی این درمانگاه انجام شده است.

تگ ها

مقالات مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مطلب هم پیشنهاد میشود

Close
Close