اخبار ایران

کدام دولت بیشترین افزایش قیمت بنزین را داشت؟

روزهای بروجرد- قیمت بنزین برای هفدهمین بار در چهار دهه گذشته افزایش یافته است.

قیمت بنزین در فاصله سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۹ تغییر نکرده است به این ترتیب در این دهه تغییر قیمت بنزین کمترین تغییرات در چهار دهه اخیر بود.

دولت هاشمی رفسنجانی در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که قیمت هر لیتر بنزین ۳ تومان بود اما در پایان فعالیت این دولت نرخ هر لیتر بنزین به ۱۶ تومان رسیده بود. به این ترتیب میزان افزایش قیمت بنزین در این دولت، یعنی دولت های چهارم و پنجم برابر با ۲۲۰ درصد برآورد می شود.

 دولت سید محمد خاتمی فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که هر لیتر بنزین به قیمت ۱۶ تومان عرضه می شد. این دولت از پس افزایش سالانه قیمت در هر سال با هدف نزدیکتر شدن قیمت ها به قیمت متعارف جهانی، در شرایطی فعالیت خود را پایان داد که بهای هر لیتر بنزین به ۸۰ تومان رسیده بود. به این ترتیب افزایش قیمت بنزین در این دولت برابر با ۴۰۰ درصد برآورد می‌شود.

 در دولت نهم و دهم اما تغییرات قیمت بنزین بسیار چشمگیر بود. دولت احمدی نژاد فعالیت خود را با بنزین ۸۰ تومانی آغاز کرد اما قیمت بنزین در پایان دوره فعالیت این دولت در کمترین میزان ۴۰۰ تومان و در بیشترین میزان ۷۰۰ تومان بود. قیمت بنزین در این دوره با توجه به متوسط قیمت، با توجه به سهمیه بندی بنزین ۵۸۷.۵ درصد بوده است.

 فعالیت دولت تدبیر و امید با بنزین ۴۰۰ تومانی سهمیه بندی و بنزین آزاد ۷۰۰ تومانی شروع شد. این قیمت در حال حاضر به ۱۵۰۰ تومان به ازای بنزین سهمیه بندی و ۳۰۰۰ تومان به ازای بنزین آزاد رسیده است. به این ترتیب در فاصله زمانی شش سال گذشته قیمت بنزین ۴۰۹ درصد افزایش یافت.

جدول زیر میزان تغییر قیمت بنزین در هر دولت را نشان می‌دهد.

قیمت بنزین

تگ ها

مقالات مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مطلب هم پیشنهاد میشود

Close
Close