بهداشت و خانواده

ناباروری ۱۵ تا ۲۰ درصدی زوج‌ها که در سن باروری هستند

روزهای بروجرد- دبیر انجمن علمی داروسازان ایران گفت: در ایران آمارهای غیررسمی حکایت از ناباروری ۱۵ تا ۲۰ درصد از زوج‌هایی دارد که در سن باروری هستند. در حال حاضر در مورد داروی ناباروری مشکلی نداریم.

به گزارش مهر، دکتر سید حمید خوئی گفت: عوامل محیطی همچون موضوع شهرنشینی و کنترل جمعیت بر قدرت باروری تأثیر گذاشته و توجه به این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است. در ایران آمارهای غیررسمی حکایت از ناباروری ۱۵ تا ۲۰ درصد از زوج‌هایی دارد که در سن باروری هستند و قصد فرزنددار شدن دارند ولی به این هدف نمی‌رسند مگر در فرآیند درمان قرار گیرند.

وی شیوع مصرف دخانیات را در زنان عامل مؤثر در کاهش قدرت باروری آنها برشمرد و عنوان کرد: آلودگی هوا و استرس‌های ناشی از صنعتی شدن نیز از عوامل تأثیرگذار در ناباروری زوج‌ها است.

دبیر اجرایی هفدهمین همایش سالانه انجمن علمی داروسازان ایران در مورد موفقیت‌های درمان‌های ناباروری در ایران گفت:‌آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد ولی خوشبختانه با نرم جهانی تفاوت محسوسی در ا ین زمینه نداریم البته باید توجه داشت درمان ناباروری تنها با دارو نیست و گاهی همراه با سایر اقدامات نظیر IVF صورت می‌گیرد که نوعی تکنیک آزمایشگاهی است.

دبیر انجمن علمی داروسازان ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر در مورد داروی ناباروری مشکلی نداریم و به طور کلی کمبود دارو اکنون جدی نیست و امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده توسط مسئولین و اقدامات جهادی آنها شاهد بروز مشکل در حوزه دارو نباشیم.

مقالات مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مطلب هم پیشنهاد میشود

Close
Close