اخبار ایران

بانک مرکزی رشد اقتصادی سال گذشته را ۳.۷ درصد اعلام کرد/ رشد ۴.۶ درصدی اقتصاد بدون نفت

روزهای بروجرد- بانک مرکزی نرخ رشد سال ۹۶ را ۳.۷ درصد و بدون احتساب نفت ۴.۶ درصد اعلام و عدد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌ جاری را یک هزار و ۴۸۰ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان محاسبه کرد.

به گزارش فارس، بر اساس برآوردهای اولیه بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلـی کشـور بـه قیمـت پایـه و بـه قیمـت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ از ۶۶۹ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ به ۶۹۴ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته و گویای نـرخ رشـد تولید ناخالص داخلی به میزان ۳.۷ درصد طی دوره زمانی مذکور است.

با توجـه بـه وضعیت کلـی اقتصاد در سال ۱۳۹۵، محاسبات فصلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ نسبت بـه دوره مشـابه سال قبل بـا افـزایش تولیـد ناخالص داخلی مواجه بوده است.

برآورد ارزش افزوده فعالیت های مختلف اقتصادی در سال ۱۳۹۶ نشان مـیدهدکـه علت عمـده افـزایش نـرخ رشـد تولیـد ناخالص داخلـی را بایـد در افـزایش ارزش افزوده فعالیـت هـای “حمـل و نقـل، انبارداری و ارتباطات”، “صنعت”، “خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی”، “بازرگانی، رستوران و هتلداری” و “برق، گاز و آب” جستجو کرد.

براساس محاسبات بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در پایان سال ۹۶ به عدد یک هزار و ۴۸۰ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسیده است.

تگ ها

مقالات مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Close