تصمیم سئوال برانگیز شرکت مخابرات استان لرستان درباره‌ی بروجرد/ سهمیه استخدامی بروجرد چقدر است؟

روزهای بروجرد- بحث نیروهای شرکتی مخابرات استان لرستان این روزها خبرساز شده است.

مخابرات لرستان حدود 800نیروی بخش خصوصی دارد که بیش از ظرفیت استاندارد است. این ازدحام در مرکز استان و بخاطر جذب نیروی سفارشی در سال‌های گذشته است.

در پی اعتراضات و اجتماعات و تحصن سراسری در مجلس، استانداریها و…مخابرات ایران تصمیم گرفت برای کسانی‌که دارای مدرک کارشناسی مرتبط با مخابرات هستند طرح طبقه بندی را اجرا کند که بر اساس آن کارشناسان مرتبط تحت عنوان کارشناس حرفه ای ساماندهی می‌شوند.

اما در لرستان دوباره زمزمه مازاد نیرو شنیده شد و در نهایت از بین حدود سیصد کارشناس مرتبط اسامی 250 نفر برای ساماندهی اعلام شد که از این تعداد 33 نفر از بروجرد بود.

نکته نخست: 11 نفر از کارشناسان مرتبط را با بهانه های واهی از جمله اینکه محل کار با مدرک مرتبط نیست کنار گذاشتند.

نکته دوم: استان قصد دارد از تعداد 250 نفر حدود 160 نفر را تحت عنوان کارشناس حرفه ای ساماندهی کند، که متاسفانه طبق اخبار رسیده از این 160 نفر فقط 3 الی 4 نفر سهم بروجرد است، چند نفر سهم بقیه استان و حدود 150 نفر به خرم آباد می‌رسد .

بهانه ای که آنان مطرح می کنند این است که چارت اداره مخابرات بروجرد ظرفیت ندارد و چارت خرم آباد ظرفیت زیادی دارد!!

البته گفتنی است این چارت دو سه سال پیش توسط مرکز استان مهندسی و به بهانه تمرکز گرایی در واقع چارت اداره مخابرات بروجرد را آنقدر کوچک کردند که عملا خطر حذف بروجرد هم در آینده وجود دارد!!

ضروری است شرکت مخابرات استان به طور شفاف سهم بروجرد از 160 نفر نیروی استخدامی که به عنوان کارشناس حرفه ای جذب خواهد کرد را اعلام نماید.

مشاوران و اطرافیان و حلقه تصمیم گیرنده هیئت مدیره مخابرات لرستان چه کسانی هستند که چنین تصمیمات تبعیض آمیزی را می‌گیرند؟

مردم بروجرد منتظر شفاف سازی و پاسخ مسئولین مخابرات لرستان هستند.

مقالات مشابه

1 thought on “تصمیم سئوال برانگیز شرکت مخابرات استان لرستان درباره‌ی بروجرد/ سهمیه استخدامی بروجرد چقدر است؟”

  1. تا کی قرار است در برابر این مظالم اشکار و پنهان که بروجرد را در تمام طول این سال ها مداوم به عقب رانده و همه ظرفیت هاو پتانسیل های شهررا به بن بست کشانده سکوت کنیم؟؟؟؟ وقتی صدای اعتراض و مطالبه گری از بروجرد شنیده نمی شود قطعا مرکز استان در اینده طرح ها و برنامه هایی مهمتر از تعدیل نیروهای مخابرات برای انزوای هر چه بیشتر بروجرد در سر می پروراند و متاسفانه باید پذیرفت که در این ظلم پذیری خود ما نقش اصلی را داریم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Close