کمبود نیروی انسانی و فرسوده بودن فضاهای آموزشی از مهم ترین مشکلات آموزش و پرورش بروجرد است

مدیر آموزش و پرورش بروجرد کمبود نیروی متخصص انسانی ،فرسوده بودن فضاهای آموزشی ،کمبود فضای آموزشی در شهرک ها، نبود یک خانه معلم خوب و در خور شان فرهنگیان شریف شهرستان بروجرد و کمبود تجهیزات آموزشی را از جمله مشکلات مهم مدیریت آموزش و پرورش بروجرد در زمان حال عنوان کرد.

روزهای بروجرد- فعالیت هایی که مردم در آن مشارکت دارند کامل و برعکس فعالیت هایی که مردم در آن مشارکت کمتری دارند ابتر و ناقص می ماند.

کمبود نیروی انسانی و فرسوده بودن فضاهای آموزشی از مهم ترین مشکلات آموزش و پرورش بروجرد است

معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش بروجرد که در جمع اعضای شورای انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش سخن میگفت نقش مردم در پیشبرد امور را بسیار مهم و کاربردی دانست و گفت: شورای انجمن اولیاء و مربیان به عنوان نماینده های اولیاء دانش آموزان در امر آموزش و پرورش باید بر فعالیت های آموزش و پرورش نظارت و مردم را در جریان کارها قرار دهند.

روزبهانی آگاهی از امور و فعالیت های آموزش و پرورش را حق همه والدین و دانش آموزان دانست و ادامه داد : شورای انجمن اولیاء و مربیان به عنوان نماینده های اولیاء باید تمامی کارهای انجام شده را بدون کم و کاستی به مردم گزارش و آنها را در جریان کمبود ها و کاستی ها نیز بگذارند.

ایشان شفافیت مالی را یکی از عوامل افزایش اعتماد مردم به آموزش و پروش دانست و تصریح کرد:در آموزش و پرورش فعالیتی به عنوان فعالیت خصوصی وجود نداشته و مدیران مدارس موظف هستند که تمامی فعالیت های مدارس و مخصوصا” امور مالی را به مردم گزارش و آنها را در جریان امور قرار دهند.

وی در ادامه عنوان کرد:مدیریت آموزش و پرورش بروجرد از هر فکر و ایده ای که باعث رشد و شکوفایی آموزش و پرورش شهرستان شود استقبال و با روی باز آن را قبول می‌کند.

مدیر آموزش و پرورش بروجرد کمبود نیروی متخصص انسانی ،فرسوده بودن فضاهای آموزشی ،کمبود فضای آموزشی در شهرک ها، نبود یک خانه معلم خوب و در خور شان فرهنگیان شریف شهرستان بروجرد و کمبود تجهیزات آموزشی را از جمله مشکلات مهم مدیریت آموزش و پرورش بروجرد در زمان حال عنوان کرد.

Presage the word presage comes from via french need someone to do my assignment from the latin praesagium, from praesagire forebode’, from prae before’ + sagire perceive keenly’

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Close