اخبار ایران

آخرین رقم بارندگی به تفکیک حوضه‌های آبریز کشور / وضعیت قرمز در حوضه مرزی شرق

روزهای بروجرد- ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا ۲۸ دی سال آبی ۹۸-۹۷ بالغ بر ۱۲۷ میلیمتر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت( ۹۵.۶ میلیمتر) ۳۲.۸ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته( ۳۶.۷میلیمتر) ۲۴۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا، از اول مهر تا ۲۸ دی معادل ۲۰۹.۲۹۹ میلیارد مترمکعب بارندگی در کشور داشته‌ایم.

از سال آبی جاری (ابتدای مهر تا ۲۸ دیماه) ۱۲۷میلیمتر بارندگی در کشور گزارش شده که نسبت به رقم ۳۶.۷ میلیمتر سال آبی ۹۷-۹۶،  ۹۰.۳ میلیمتر ( ۲۴۶ درصد)  افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش از ابتدای مهر تا ۲۸ دیماه در حوضه آبریز دریای خزر ۲۱۶.۹ میلیمتر بارندگی داشته‌ایم که نسبت به رقم ۱۴۰.۸ میلیمترِ مدت مشابه سال گذشته ۷۶.۱ میلیمتر (۵۴ درصد)  افزایش داشته است.

در حوضه آبریز خلیج فارس و عمان از ابتدای مهر ماه تا ۲۸ دی ۲۳۶.۵ میلیمتر بارندگی گزارش شده که نسبت به رقم ۴۶.۶ میلیمتری مدت مشابه سال گذشته ۱۵۸.۴ میلیمتر( ۴۰۷.۵ درصد) رشد بارندگی داشته‌ایم.

در سال آبی جاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز افزایش بارندگی گزارش شده به طوری که تا ۲۸ دیماه ۱۸۹.۴ میلیمتر بارندگی اتفاق افتاده که نسبت به رقم ۸۷.۲ میلیمتری مدت مشابه سال گذشته ۱۰۲.۲ میلیمتر (۱۱۷.۲ درصد) بیشتر شده است.

در فلات مرکزی طی سال آبی جاری ۶۴.۶ میلیمتر بارندگی داشته‌ایم که نسبت به رقم ۱۱.۹ میلیمتری مدت مشابه سال گذشته ۵۲.۷ میلیمتر (۴۴۲.۹ درصد) افزایش یافته است.

حوضه آبریز مرزی شرق  ۱۴.۴ میلیمتر بارش داشته و ۱۳.۱ میلیمتر نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته با ۱.۳ میلیمتر ( ۱۰۰۷.۷ درصد)بارندگی بیشتر شده است. در این حوضه آبریز از ابتدای دی تا بیست و هشتم ۵ میلمتر باران باریده این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته رقم بارندگی در این حوضه صفر بوده است.

از ابتدای مهر ماه تا ۲۸ دی ماه سال جاری در حوضه آبریز قره قوم ۷۵.۶ میلیمتر باران باریده که نسبت به ۱۶.۳ میلیمتر مدت مشابه سال قبل ۵۹.۳ میلیمتر (۳۶۳.۸درصد) بیشتر شده است.

تگ ها

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مطلب هم پیشنهاد میشود

Close
Close